Terms & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้เป็นผู้ดำเนินการร้านลาดาวีด้า LadaVeeda.com ตลอดทั้งเว็บไซต์ที่คำว่า “เรา”, “พวกเรา” และดูร้านลาดาวีด้า “ของเรา” (LadaVeeda.com) ร้านลาดาวีด้า (LadaVeeda.com) เสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้ให้กับคุณผู้ใช้ปรับอากาศเมื่อคุณยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่ระบุไว้ที่นี่

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ / หรือสิ่งที่ซื้อจากเราคุณมีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อตกลงในการให้บริการ”, “ข้อตกลง”) รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นและเงื่อนไขและนโยบาย อ้างอิงในที่นี้และ / หรือใช้ได้โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้นำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์, ผู้ขาย, ลูกค้า, ร้านค้า, และ / หรือผู้ร่วมสมทบของเนื้อหา

โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการอย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือการใช้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แล้วคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ หากเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างชัดแจ้ง จำกัด ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการ

คุณลักษณะใหม่ใด ๆ หรือเครื่องมือที่มีการเพิ่มการจัดเก็บในปัจจุบันยังจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการได้ตลอดเวลาในหน้านี้ใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการใด ๆ โดยการโพสต์การปรับปรุงและ / หรือการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ดังต่อไปนี้การโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านของเราใช้ WooCommerce พวกเขาให้เรามีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายสินค้าและบริการของเราให้คุณ

ส่วนที่ 1 – เงื่อนไขร้านค้าออนไลน์
โดยยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้คุณรับรองว่าคุณจะอยู่ที่มีอายุบรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณหรือว่าคุณจะอายุของคนส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณและคุณได้ให้เราได้รับความยินยอมของคุณ อนุญาตให้อยู่ในความอุปการะของเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณที่จะใช้เว็บไซต์นี้

คุณอาจจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือคุณอาจใช้ในการให้บริการที่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์)

คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสที่มีลักษณะทำลายใด ๆ

การละเมิดหรือการละเมิดใด ๆ ของข้อตกลงจะมีผลในการเลิกจ้างทันทีของบริการของคุณ

ส่วนที่ 2 – เงื่อนไขทั่วไป
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนด้วยเหตุผลในเวลาใด

ท่านเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจมีการโอนที่ไม่ได้เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำคัดลอก, ขาย, ขายหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดของบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือติดต่อได้ในเว็บไซต์ที่ผ่านการบริการที่มีให้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา .

หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้จะถูกรวมเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จำกัด หรือส่งผลกระทบต่อข้อตกลงเหล่านี้

ส่วนที่ 3 – ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูล
เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือปัจจุบันบนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรจะพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐาน แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาหลักถูกต้องมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นหรือมากกว่าแหล่งที่มาทันเวลาของข้อมูล การอ้างอิงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำเป็นต้องไม่เป็นปัจจุบันและมีให้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เรามีภาระหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของเราใด ๆ คุณยอมรับว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสู่เว็บไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4 – การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการและราคา
ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใด ๆ ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาใดก็ได้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ การเปลี่ยนแปลงของราคาระงับหรือการหยุดการให้บริการ

ส่วนที่ 5 – ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีเฉพาะออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณที่ จำกัด และอาจมีการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนเท่านั้นตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา

เราได้ทำให้ความพยายามที่จะแสดงอย่างถูกต้องที่สุดสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราทุกคนที่ปรากฏอยู่ที่ร้าน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลจอคอมพิวเตอร์ของคุณของสีใด ๆ จะถูกต้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ได้มีภาระผูกพันที่จะ จำกัด การขายสินค้าหรือบริการของเราให้กับบุคคลใด ๆ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจ เราอาจจะใช้สิทธิในแต่ละกรณีโดยกรณีนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ดุลยพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในเวลาใดก็ได้ เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้ใด ๆ ที่เป็นโมฆะที่ต้องห้าม

เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใด ๆ บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ซื้อหรือได้มาจากการที่คุณจะตอบสนองความคาดหวังของคุณหรือว่าข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ส่วนที่ 6 – ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชี
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่คุณวางกับเรา เราอาจจะใช้ดุลพินิจของเรา จำกัด หรือยกเลิกปริมาณการซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือต่อการสั่งซื้อ ข้อ จำกัด เหล่านี้อาจรวมถึงการสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีของลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดียวกันและ / หรือคำสั่งที่ใช้การเรียกเก็บเงินเดียวกันและ / หรือที่อยู่จัดส่ง ในกรณีที่เราให้การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเราอาจพยายามที่จะแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อทาง e-mail และ / หรือการเรียกเก็บเงินที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ได้ตลอดเวลาเพื่อที่ถูกสร้างขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ จำกัด หรือห้ามคำสั่งว่าในการตัดสินใจ แต่เพียงผู้เดียวของเราดูเหมือนจะถูกวางไว้โดยตัวแทนจำหน่าย, ผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่าย

คุณตกลงที่จะให้ในปัจจุบันที่สมบูรณ์และถูกต้องซื้อและข้อมูลบัญชีสำหรับการซื้อสินค้าทั้งหมดได้ที่ร้านของเรา คุณเห็นด้วยกับการแก้ไขปรับปรุงบัญชีของคุณและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถดำเนินการทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายผลตอบแทนของเรา

ส่วนที่ 7 – เครื่องมือตัวเลือก
เราอาจจะช่วยให้คุณมีการเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ตรวจสอบหรือมีการควบคุมใด ๆ หรือการป้อนข้อมูล

ท่านรับทราบและยอมรับว่าเราให้เข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว “ในฐานะที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ แสดงหรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่มีการรับรองใด ๆ เราจะมีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของตัวเลือกเครื่องมือของบุคคลที่สามไม่มี

การใช้งานใด ๆ โดยที่คุณไม่จำเป็นของเครื่องมือที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ที่มีทั้งความเสี่ยงของคุณเองและดุลยพินิจและคุณควรให้แน่ใจว่าคุณมีความคุ้นเคยกับและอนุมัติข้อตกลงที่เครื่องมือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (s)

เราอาจจะในอนาคตนำเสนอบริการใหม่และ / หรือคุณลักษณะผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือใหม่และทรัพยากร) คุณสมบัติใหม่ดังกล่าวและ / หรือบริการยังจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการ

ส่วนที่ 8 – การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม
เนื้อหาบางผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ผ่านทางบริการของเราอาจรวมถึงวัสดุจากบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันและจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ หรือความรับผิดชอบในวัสดุใด ๆ ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์หรือวัสดุอื่นใดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ กรุณาตรวจสอบอย่างรอบคอบนโยบายของบุคคลที่สามและการปฏิบัติและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพวกเขาก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ ร้องเรียนอ้างว่ากังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรถูกนำไปบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 9 – ความคิดเห็นของผู้ใช้, ความคิดเห็นและข้อเสนออื่น ๆ
ถ้าตามคำร้องขอของเราคุณส่งส่งเฉพาะบางอย่าง (เช่นรายการประกวด) หรือไม่มีการร้องขอจากเราคุณส่งความคิดสร้างสรรค์, ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนหรือวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์โดยทางอีเมล์โดยทางไปรษณีย์หรือ (รวมเรียกว่า ‘ความเห็น’) คุณยอมรับว่าเราอาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ จำกัด , แก้ไข, สำเนาเผยแพร่แจกจ่ายแปลและอื่น ๆ ใช้ในสื่อใด ๆ ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งมาให้เรา เราเป็นและจะไม่มีหน้าที่ (1) เพื่อรักษาความเห็นใด ๆ ในความเชื่อมั่น; (2) การจ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใด ๆ

เราอาจจะ แต่มีภาระที่จะต้องไม่มีการตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เรากำหนดในดุลยพินิจของเรามีกฎหมายที่น่ารังเกียจข่มขู่หมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ หรือข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการ .

คุณยอมรับว่าการแสดงความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมส่วนบุคคลหรือเป็นเจ้าของ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ได้มีการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายอย่างอื่นวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจในทางใดส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในการให้บริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้อีเมลปลอมหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองหรือทำให้เข้าใจผิดเราหรือบุคคลที่สามเป็นที่มาของการแสดงความคิดเห็นใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทำและความถูกต้องของพวกเขา เราจะไม่รับผิดชอบและถือว่าไม่มีความรับผิดสำหรับความคิดเห็นที่โพสต์โดยคุณหรือใด ๆ ของบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 10 – ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่งของคุณของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 11 – ข้อผิดพลาด, ความไม่ถูกต้องและการละเลย
บางครั้งอาจจะมีข้อมูลในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดสินค้าราคาโปรโมชั่นและข้อเสนอค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า, เวลาในการขนส่งและความพร้อม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและเพื่อเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมทั้งหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณ) .

เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลการกำหนดราคายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการปรับปรุงที่ระบุหรือวันรีเฟรชนำไปใช้ในการให้บริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในการให้บริการหรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

ส่วนที่ 12 – การใช้ประโยชน์ต้องห้าม
นอกจากลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงในการให้บริการที่คุณไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของ (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ (ข) เพื่อเรียกร้องคนอื่น ๆ ที่จะดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ (ค) ที่จะละเมิดใด ๆ ระหว่างประเทศของรัฐบาลกลางจังหวัดหรือกฎระเบียบของรัฐกฎระเบียบกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น; (ง) การละเมิดหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) การคุกคามรังแกดูถูกอันตราย, หมิ่นประมาท, ใส่ร้ายดูหมิ่นข่มขู่หรือความแตกต่างขึ้นอยู่กับเพศรสนิยมทางเพศ, ศาสนา, เชื้อชาติเชื้อชาติอายุชาติกำเนิดหรือความพิการ; (ฉ) การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (ช) ที่จะอัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือชนิดอื่น ๆ ของรหัสที่เป็นอันตรายที่จะหรืออาจจะถูกนำมาใช้ในทางที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต; (ซ) การเก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) การสแปม phish, Pharm, ข้ออ้าง, แมงมุมรวบรวมข้อมูลหรือขูด; (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม; หรือ (k) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหรือเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานของบริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดใด ๆ ของการใช้งานที่ต้องห้าม

ส่วนที่ 13 – ข้อ จำกัด ของการรับประกัน; ข้อจำกัดความรับผิด
เราไม่รับประกันแทนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้บริการของเราจะได้รับอย่างต่อเนื่องตรงเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลที่อาจจะได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ

คุณยอมรับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะเอาบริการเป็นระยะเวลาไม่แน่นอนของเวลาหรือยกเลิกการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

คุณยอมรับว่าการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้บริการที่มีความเสี่ยง แต่เพียงผู้เดียวของคุณการบริการและผลิตภัณฑ์และบริการจัดส่งถึงคุณผ่านบริการที่มี (ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งจากเรา) ให้ ‘เป็น’ และ ‘เท่าที่มีอยู่สำหรับการใช้งานของคุณโดยปราศจากการแทนใด ๆ การรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ โดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขายที่มีคุณภาพขายได้, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างยิ่งความทนทานชื่อและไม่ละเมิด

ไม่ว่าในกรณีร้านลาดาวีด้า (LadaVeeda.com) กรรมการของเราเจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัท ในเครือตัวแทนผู้รับเหมา, ฝึกงาน, ซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการหรือผู้ออกใบอนุญาตต้องระวางโทษสำหรับการบาดเจ็บใด ๆ สูญเสียการเรียกร้องหรือโดยตรงทางอ้อม บังเอิญลงโทษพิเศษหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียผลกำไรที่สูญเสียรายได้, เงินฝากออมทรัพย์ที่หายไป, การสูญหายของข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือความเสียหายที่คล้ายกันไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาการละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หนี้สินที่เข้มงวดหรืออย่างอื่นที่เกิดจากการใช้งานของคุณใด ๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จัดหาการใช้บริการหรือเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับการใช้บริการหรือสินค้าใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความผิดพลาดใด ๆ หรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือผลิตภัณฑ์) โพสต์ส่งหรือทำอย่างอื่นผ่านทางบริการแม้ว่าคำแนะนำของความเป็นไปได้ของพวกเขา เพราะบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือเกิดขึ้นในรัฐดังกล่าวหรือในเขตอำนาจความรับผิดของเราจะ จำกัด ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ส่วนที่ 14 – การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะให้ความคุ้มครองป้องกันและระงับอันตรายร้านลาดาวีด้า (LadaVeeda.com) และบริษัทแม่ของเรา บริษัท ในเครือ บริษัท คู่ค้าเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนผู้รับเหมาผู้ออกใบอนุญาตผู้ให้บริการผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ฝึกงานและพนักงานของ บริษัท ไม่เป็นอันตราย จากการเรียกร้องหรือความต้องการรวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสม ‘ทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการหรือเอกสารของคุณพวกเขารวมโดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิของ ของบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 15 – การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน
ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้จะถูกกำหนดให้เป็นที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวอย่างไรก็ตามจะต้องมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับและส่วนที่ไม่มีผลบังคับให้ถือว่าได้รับการตัดออกจากข้อตกลงเหล่านี้ บริการการกำหนดดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่น ๆ

ส่วนที่ 16 – การสิ้นสุด
ภาระผูกพันและหนี้สินของบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีวันสิ้นสุดจะอยู่รอดสิ้นสุดของข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่ายกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณอาจจะยกเลิกข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการที่จะใช้บริการของเราหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา

หาก แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจของเราคุณล้มเหลวหรือเราสงสัยว่าคุณมีความล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับระยะใด ๆ หรือการให้เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เราอาจบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งและคุณจะยังคงต้องรับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดเนื่องจากขึ้น และรวมถึงวันที่สิ้นสุด; และ / หรือตามอาจปฏิเสธคุณจะสามารถเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)

ส่วนที่ 17 – ข้อตกลงทั้งหมด
ความล้มเหลวของเราที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว

ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการและนโยบายใด ๆ หรือกฎการดำเนินงานโพสต์โดยเราบนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้บริการของคุณแทนที่ใด ๆ ข้อตกลงก่อนหรือสมัย, การสื่อสารและข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและเรา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรุ่นก่อน ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ)

งงงวยใด ๆ ในการตีความของเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับบุคคลที่ร่าง

ส่วนที่ 18 – กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการและข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ โดยเราให้คุณบริการจะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมาย

ส่วนที่ 19 – การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของเงื่อนไขการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ที่หน้านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการใด ๆ โดยการโพสต์การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการดังต่อไปนี้การโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ตอนที่ 20 – ข้อมูลการติดต่อ
คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการจะถูกส่งถึงเราที่ info@ladaveeda.com


OVERVIEW

This website is operated by LadaVeeda.com. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to LadaVeeda.com. LadaVeeda.com offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store uses WooCommerce. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.

SECTION 1 – ONLINE STORE TERMS

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.

A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 – GENERAL CONDITIONS

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 – ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.

This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 – MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

Prices for our products are subject to change without notice.

We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.

We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

SECTION 5 – PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.

We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor’s display of any color will be accurate.

We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.

We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 – ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Refund Policy.

SECTION 7 – OPTIONAL TOOLS

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.

Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).

We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

SECTION 8 – THIRD-PARTY LINKS

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.

Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party’s policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

SECTION 9 – USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, ‘comments’), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 10 – PERSONAL INFORMATION

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

SECTION 11 – ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).

We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 12 – PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 – DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‘as is’ and ‘as available’ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall LadaVeeda.com, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 – INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless LadaVeeda.com and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 – SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

SECTION 16 – TERMINATION

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.

These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.

If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SECTION 17 – ENTIRE AGREEMENT

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).

Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SECTION 18 – GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand.

SECTION 19 – CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.

We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 – CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms of Service should be sent to us at info@ladaveeda.com.